Oddílové příspěvky

 Dorostenky 1000 Kč/ za rok
 Starší žákyně800 Kč / za rok
 Mladší žákyně800 Kč / za rok
 Koeduci800 Kč / za rok
 Přípravka800 Kč / za rok

Poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo na účet č.  3074887349/0800.
Identifikace platby: do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno hráče.


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .