Oddílové příspěvky

 Dorostenky1000 Kč/ za rok
 Žákyně1000 Kč / za rok
 Žáci1000 Kč / za rok
 Koeduci1000 Kč / za rok
 Přípravka1000 Kč / za rok

Poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo na účet č.  3074887349/0800.
Identifikace platby: do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno hráče.


 .