Oddílové příspěvky v roce 2022

 Dorostenky1000 Kč/ za rok
 Žákyně1000 Kč / za rok
 Žáci1000 Kč / za rok
 Koeduci1000 Kč / za rok
 Přípravka1000 Kč / za rok

Poplatek lze zaplatit na účet č.  3074887349/0800.
Identifikace platby: do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno hráče.

V případě, že budete žádat zdravotní pojišťovnu o příspěvek, doporučujeme platbu v hotovosti.